Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
— Antoine de Saint-Exupéry

April 26 2015

Leśmian Bolesław

Nie obiecuję ci prawie nic

Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tyle co prawie nic... 
Najwyżej wiosenną zieleń... 
I pogodne dni... 
Najwyżej uśmiech na twarzy... 
I dłoń w potrzebie... 
Nie obiecuję ci wiele... 
Bo tylko po prostu siebie...

March 07 2015

Play fullscreen
Dear future husband,
Here's a few things
You'll need to know if you wanna be
My one and only all my life...

March 05 2015

9391 7639 500
Reposted byrufous rufous

January 24 2015

Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja vialubiedzis lubiedzis

January 01 2015

3187 8dfe
♥31.12.2014♥ 

November 09 2014

6129 eab3 500
Reposted bysheenaz sheenaz

October 21 2014

2421 e8da 500

September 24 2014

Reposted frommidnightpalace midnightpalace viavolley volley

September 09 2014

5088 f422 500
Jakie to prawdziwe :D
Reposted byphotoolaabsinthiconebreathoopsiakkrolfasolekaffiamartalovedreamboat

September 07 2014

1103 a2cc
I tak jest już od roku i 10 miesięcy:*

September 06 2014

9767 f2f2 500

September 04 2014

D: Pomóc Ci?
K: Nie M. mi pomoże.
D: No tak teraz już masz pomocnika.
K: My już wszystko razem! 
— Mój K. :*

August 10 2014

Play fullscreen
♥♥♥
Chodźmy gdzieś. Daleko, z dala od świateł miasta. Tam, gdzie nie ma ludzi. Gdzie tylko drzewa będą pochylać się nad nami, kiedy będę śpiewał Ci moją ulubioną piosenkę. Gdzie tylko księżyc będzie się zastanawiał dlaczego wyciągnąłem Cię o tej godzinie z domu. Chodźmy tak, gdzie nie ma dróg, są tylko polne ścieżynki. Chodźmy gdzieś, gdziekolwiek. Byle z dala od trosk. Z dala od smutku, głupich, niepotrzebnych myśli i perfidnie wkradających się do głowy wspomnień.
Chodźmy gdzieś. Gdziekolwiek. Byle daleko. Byle razem.
— Bard od Siedmiu Boleści, Mikołaj Bajorek
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul

July 19 2014

Dziś mija rok i 6 miesięcy odkąd jesteśmy razem, a ja nie mogę Cie zobaczyć, przytulić ani z Tobą porozmawiać...

July 18 2014

Szczęście jest autentyczne tylko wtedy, gdy się nim dzielisz.
— Christopher Johnson McCandless

July 17 2014

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do ostatniego wejrzenia, miłość od każdego i do każdego wejrzenia.
— Nabokov; najpiękniej
Reposted fromaillie aillie viakarlwho karlwho
2900 06e1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl